Zelda Sp. z o.o. (dawniej Fibrehost Sp. z o.o.)

Zelda Sp. z o.o. (dawniej Fibrehost Sp. z o.o.) jest spółką realizującą projekty budowy sieci telekomunikacyjnych w wybranych powiatach w Wielkopolsce. Przedmiotem projektów jest budowa dystrybucyjnych i dostępowych sieci światłowodowych w technologii FTTH (fiber-to-the-home) w oparciu o standard pasywnych sieci optycznych PON. W ramach projektów na obszarach realizacji zbudowana zostanie kanalizacja teletechniczna oraz kable światłowodowe, które będą wybudowane do granicy nieruchomości użytkownika końcowego lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej zostaną zakończone w budynku.

Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatów konińskiego, pleszewskiego i tureckiego (łącznie minimum 11.087 przyłączy w 88 miejscowościach) do szerokopasmowego Internetu o szybkiej przepływności danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych.

Dostęp ten zostanie zapewniony poprzez budowę pasywnej sieci optycznej PON wraz z urządzeniem aktywnym (OLT) oraz infrastruktury towarzyszącej na odcinku od punktu dostępowego Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej lub innego hurtowego punktu odbioru usług szerokopasmowych do styku z przyłączem abonenckim.

Projekt zostanie zrealizowany z zastosowaniem technologii światłowodowej FTTH – PON. To najbardziej zaawansowana technologia budowy sieci kablowej, dająca możliwość świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowości znacząco wyższej niż w dostępie radiowym czy sieciach realizowanych w technologii miedzianej. Oferowane przepływności będą w stanie zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na pasmo.

Technologia PON cechuje się możliwymi do uzyskania przepływnościami rzędu gigabitów na sekundę oraz wysoką jakością świadczenia usług, a także niskimi kosztami utrzymania sieci dzięki mniejszemu poborowi energii elektrycznej. Jednocześnie pozwala na świadczenie dodatkowych usług o charakterze multimedialnym takich jak telewizja cyfrowa wysokiej rozdzielczości, video na żądanie czy dodatkowych usług telekomunikacyjnych jak telefonia stacjonarna.

Planowane przedsięwzięcie zapewni bezpośredni dostęp mieszkańców powiatów konińskiego, pleszewskiego i tureckiego do sieci szerokopasmowego Internetu oraz zapewni szybszy i bardziej efektywny dostęp do informacji.

Projekty są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.8. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego”

Zakończenie projektów planowane jest na koniec roku 2015.

Projekty są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.8. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego”

Informujemy, iż na mocy podpisanych umów pomiędzy spółkami Zelda Sp. z o.o. (dawniej Fibrehost Sp. z o.o.), Zelda Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.), Easyhost Sp. z o.o. S.K.A., Webtouch Sp. z o.o., Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., spółka Zelda Sp. z o.o. (dawniej Fibrehost Sp. z o.o.) została Operatorem Infrastruktury Telekomunikacyjnej budowanej z udziałem środków pomocowych UE w ramach działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.