Zelda Sp. z o.o. (dawniej Fibrehost Sp. z o.o.) pragnie zaprezentować obowiązujący tekst umowy ramowej na świadczenie usług hurtowych polegających na udostępnieniu lokalnej pętli światłowodowej.

Umowa ramowa :

(plik do pobrania)

Wykaz miejscowości objętych projektem oraz lokalizacje punktów dystrybucyjnych w których możliwe jest nawiązanie do sieci Operatora.

(plik do pobrania)